Zmiana numeru konta bankowego

Szanowni Państwo

Pragniemy uprzejmie poinformować, iż nastąpiła zmiana banku w którym jest obsługiwana firma Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. oraz numer rachunku bankowego.

Aktualne dane to:

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

20 1910 1048 2211 0000 8806 0001

Prosimy o dokonanie zmian w systemach informatycznych i realizację płatności na nowy rachunek bankowy.