Walne Zgromadzenie

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku, o godzinie 900, w sie­dzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 2, V piętro.