Kartografia
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

Zrealizowane prace > zobacz

2pik

Współczesna kartografia i opracowania typu GIS są przez wielu ekspertów określane mianem geomatyki. WPG S.A. jest jednym z polskich liderów w zakresie wdrażania nowych rozwiązań w tej dziedzinie. WPG S.A. świadczy usługi w następującym zakresie:

  • opracowania przestrzennych baz danych
  • opracowania i analizy GIS
  • opracowania kartograficzne średnio i małoskalowe

Potencjał WPG S.A. to zespół 25 doświadczonych kartografów/analityków GIS. Oraz nowoczesne stacje robocze wykorzystujące oprogramowanie firm ESRI, Intergraph i Bentley.

Ze słownika pojęć Leksykon Geomatyczny autorstwa prof. Jerzego Gaździckiego:

Geomatyka (geomatics) to dyscyplina naukowo-techniczna zajmująca się pozyskiwaniem, analizowaniem, interpretowaniem, upowszechnianiem i praktycznym stosowaniem geoinformacji (informacji uzyskiwanej na drodze interpretacji danych geoprzestrzennych).