Geoinformatyka – lista zrealizowanych prac
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

 1. Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego. Opracowywane w latach 2012-2013.
 2. Bazy Danych do prowadzenia analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji w gminach woj. Podlaskiego. 2012
 3. Bazy Danych Gleb dla powiatów z obszaru województwa podkarpackiego. 2013.
 4. Pozyskanie danych na potrzeby Rejestrów Państwowych (PRNG) na terenie woj. Mazowieckiego. 2012.
 5. Mapy wektorowe VMap Level 2.
 6. Cyfrowe mapy infrastruktury miejskiej (sieci gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne) dla dzielnic Warszawy.
 7. Opracowania dokumentacji kartograficznej dla lotnisk i lądowisk cywilnych.
 8. Opracowanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby „Rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych”.
 9. Ekspertyzy w zakresie harmonizacji Baz Danych Obiektów Topograficznych w strefie przygranicznej BDOT-ATKIS.

 

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT)

WPG S.A. od lat specjalizuje się w opracowaniu Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k). WPG S.A. może się pochwalić opracowaniem mapy dla wybranych powiatów na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Opracowanie Bazy zlecane jest przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw. Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k) ma status rejestru publicznego. Przewiduje się, że w najbliższej przyszłości bądź z niej korzystać setki tysięcy użytkowników z takich sektorów jak:

 • Urzędy administracji publicznej
 • Jednostki samorządowe wszystkich szczebli
 • Służby mundurowe
 • Policja
 • Straż pożarna
 • Straż graniczna
 • Straż miejska
 • Inspekcja transportu drogowego
 • Centra zarządzania kryzysowego
 • Ratownictwo medyczne
 • Podmioty gospodarcze

 

Bazy Danych do prowadzenia analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji w gminach woj. Podlaskiego

W 2012 roku WPG S.A. opracowało dla wybranych gmin na obszarze województwa podlaskiego bazy danych struktury agrarnej. Bazy pozwalają na śledzenie i analizy zmian w tejże strukturze.

Bazy Danych Gleb dla powiatów z obszaru województwa podkarpackiego

W 2013 roku WPG S.A. opracowało na terenie województwa podkarpackiego bazą danych gleb. Baza ta stanowi podstawowe źródło informacji o rodzajach gleb występujących na terenie województwa.

Pozyskanie danych na potrzeby Rejestrów Państwowych (PRNG) na terenie woj. Mazowieckiego

W 2012 roku WPG S.A. zrealizowało prace związane z pozyskaniem nazw geograficznych na terenie województwa mazowieckiego. Zadaniem firmy było pozyskanie nazw dotychczas nieuwzględnionych w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych. PRNG jest urzędową, referencyjną bazą danych o nazwach jednostek administracyjnych i obiektów fizjograficznych stanowiącą podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej zawierających nazwy geograficzne.

Mapy wektorowe VMap Level 2 i 3

Mapy wektorowe VMAP Level 2 i 3 Opracowywane są według standardu NATO Vector Map. Mapy te opracowywane są dla potrzeb wojskowych dla obszaru całego globu. Każda mapa opracowana jest według tego samego standardu obejmującego zarówno reprezentację kartograficzną, jak i postać wektorową mapy.

Cyfrowe mapy infrastruktury miejskiej (sieci gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne) dla dzielnic Warszawy.

Opracowania dokumentacji kartograficznej dla lotnisk i lądowisk cywilnych

WPG S.A. realizuje także zlecenia na opracowania kartograficzne dla lotnisk. Wśród opracowywanych map należy wymienić: schematy usytuowania lotniska, plany zagospodarowania lotniska , plany powierzchni ograniczających wysokość zabudowy, profile podłużne wraz ze strefami podejść po osi drogi startowej.

Opracowanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby „Rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych”

W latach 2012 – 2013 WPG S.A. opracowało na zlecenie TOL Warszawa dokumentację kartograficzną dla następujących lotnisk wojskowych: Mińsk Mazowiecki, Malbork, Łask, Świdwin, Łęczyca, Pruszcz Gdański, Tomaszów Mazowiecki, Mirosławiec. Dokumentacja ta jest niezbędna do wpisania lotniska do rejestru Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Ekspertyzy w zakresie harmonizacji Baz Danych Obiektów Topograficznych w strefie przygranicznej BDOT-ATKIS

Dyrektywa Inspire zachęca do wspłpracy organy służby geodezyjnej i kartograficznej poszczególnych państw Unii Europejskiej. Jednym z owoców tej wspłpracy jest projekt CMDB (Common DataBase), wspólnej bazy danych obiektów topograficznych łączącej niemiecką bazę ATKIS z polską bazą BDOT. Projekt bazy CMDB został opracowany przez WPG S.A. na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie

Raport oszacowania czasochłonności pozyskania sieci kanalizacyjnej

Oszacowanie pracochłonności wykonania uzupełnienia bazy GIS w zakresie obiektów sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy wodociągowych- obiekt pilotażowy. Produktem końcowym niniejszego zamówienia był sporządzony raport wraz z opracowaniem cyfrowym bazy danych GIS MPWiK o wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.


Proces realizacji zadania

Mapa zlewni cząstkowych


Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Zebranie i weryfikacja danych o granicach jednostek podziałów terytorialnych kraju w ramach realizacji projektu TERYT 2

Celem projektu było utworzenie spójnie topologicznego obszaru obejmującego powierzchnię całego kraju (z wyjątkiem obszaru morza terytorialnego ), w wyniku analizy zlokalizowanych niezgodności przebiegu granic, a następnie zaproponowania jednoznacznego przebiegu tych granic w miejscach występowania rozbieżności.

Opracowaniu podlegały granice:

 • Jednostek powierzchniowych podziału kraju dla potrzeb EGiB:
  1. obrębów ewidencyjnych,
  2. jednostek ewidencyjnych,
 • Jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa:
  1. gmin,
  2. powiatów,
  3. województw

 

Przykład rozbieżności:

Propozycja przebiegu granicy:

ZOBACZ WIĘCEJ ZREALIZOWANYCH PRAC