Geodezja
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

Zrealizowane prace > zobacz

2pik

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa – zakres działań geodezji, który jest związany z projektowaniem, obsługą i eksploatacją obiektów budowlanych. Dział geodezji zajmujący się projektowaniem pomiarów przy budowie i w czasie eksploatacji budynku.

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa to dziedzina geodezji, która stanowi od wielu lat podstawową działalność firmy. Prace te obejmują obszar Warszawy, województwa mazowieckiego oraz niektórych rejonów Polski.

WPG S.A. oferuje kompleksowe prowadzenie obsługi geodezyjnej budów w tym:

 • Zakładanie osnowy realizacyjnej do wyznaczania osi ścian zewnętrznych i konstrukcyjnych budynku oraz wyznaczanie obrysów budynków pod wykop.
 • Szczegółową obsługę budowy budynków: wyznaczanie i sprawdzanie szalunków przed wylaniem; fundamentów, ścian zewnętrznych, szachtów windowych, stropów od poziomu płyty dennej do poziomu n-tej kondygnacji.
 • Prace obliczeniowe i kartograficzne niezbędne do prawidłowej realizacji obiektu łącznie z prowadzeniem mapy dyżurnej w systemie numerycznym i przekazywanie wyników po zakończeniu etapu opracowania w postaci numerycznej i analogowej w postaci odbitek zasadniczej mapy miasta.
 • Inwentaryzację powykonawczą obiektów,
 • Obserwację osiadań pionowych realizowanego obiektu oraz osiadań pionowych i przemieszczeń poziomych obiektów sąsiednich,
 • Wykonywanie map do celów projektowych, sporządzanych w dowolnym systemie numerycznym,
 • Wytyczenia i podziały nieruchomości,
 • Obmiary obrysów i wnętrz budynków, ( pomiar powierzchni użytkowej lokali i budynków)
 • Usługi związane z tworzeniem i aktualizacja katastru,
 • Pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych,
 • Pomiary budowli hydrotechnicznych,
 • Pomiary szybów windowych, suwnic, torów podsuwnicowych, masztów, kominów, anten itp.
 • Precyzyjne usytuowanie fundamentów pod posadowienie maszyn, ciagów technologicznych, konstrukcji stalowych,
 • Pomiary mas ziemnych,
 • Inwentaryzacje.

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa według klasyfikacji dziedzin i obiektów:

 • geodezja kolejowa,
 • geodezja w budownictwie wodnym,
 • geodezja w budowie maszyn i urządzeń,
 • geodezja w tyczeniu tras komunikacyjnych,
 • geodezja tunelowa,
 • geodezja górnicza.

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa to dział geodezji, który jest związany z projektowaniem, obsługą monitoringiem oraz eksploatacją obiektów budowlanych.