Fotogrametria – zrealizowane prace
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

 • Kontrola danych ISOK
 • Kontrola fotoplanu Warszawy
 • Opracowanie ortofotomapy na potrzeby LPIS
 • Wykonanie inwentaryzacji budynków na potrzeby analizy linijki słońca dla budynków położonych w otoczeniu Ronda ONZ
 • Badanie geometrii ściany krzywoliniowej w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Pomiar drogi S8 Jeżewo – Białystok metodą mobilnego skaningu laserowego MLS
 • Pomiar ul. Karowej w Warszawie metodą mobilnego skaningu laserowego MLS
 • Pomiary skanerem laserowym zniekształceń ścian budynku Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
 • Pomiary skanerem laserowym deformacji kopuł w galerii handlowej Złote Tarasy w Warszawie
 • Inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu laserowego budynków w Łazienkach Królewskich w Warszawie
 • Inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu laserowego budynku Opery w Berlinie
 • Inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu laserowego budynku Ambasady RP w Wilnie
 • Inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu laserowego budynku kościoła ss. Wizytek w Warszawie
 • Inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu laserowego oraz opracowanie precyzyjnego modelu 3D budynku Domu Handlowego „Okraglak” w Poznaniu
 • Pomiar metodą skaningu laserowego na potrzeby badań akustycznych Sali Balowej na Zamku Królewskim w Warszawie

101-isok

Kontrola danych w ramach projektu ISOK

WPG S.A. razem z firmami Compass S.A., Progea Consulting i Opegieka Elbląg realizuje na zlecenie GUGiK zadania Inspektora Nadzoru i Kontroli (INiK) w projekcie ISOK. Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) jest realizowany przez konsorcjum podmiotów publicznych wśród których liderem jest Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej. Jednym z członków konsorcjum jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii, który odpowiada przede wszystkim za dostarczenie precyzyjnego numerycznego modelu terenu pozyskanego w technologii LIDAR. WPG na zlecenie GUGiK kontroluje dane LIDAR i produkty pochodne pozyskiwane przez inne podmioty.

102-s8-mls

Pomiar drogi S8 Jeżewo – Białystok metodą mobilnego skaningu laserowego MLS

Pomiar wykonany został na potrzeby aktualizacji mapy do celów projektowych i opracowania precyzyjnego modelu 3D nawierzchni. Zastosowanie techniki MLS pozwoliło znacznie skrócić czas opracowania mapy i wyeliminowało niebezpieczne dla geodetów pomiary na jezdni. W pomiarach udało się zachować bardzo wysoką dokładność określenia wysokości – na poziomie 1 cm.

103-karowa

Pomiar ul. Karowej w Warszawie metodą mobilnego skaningu laserowego MLS

Pomiar ul. Karowej techniką MLS objął swoim zasięgiem zarówno jezdnie, jak i pierzeję zabudowy. Poza efektownym modelem ulicy w postaci chmury punktów, wyniki pomiaru pozwoliły na pomiar wszelkich elementów znajdujących się na ulicy, takich jak: krawężniki, znaki drogowe, elementy elewacji budynków.

104-elewacje

Pomiary modeli 3D rysunki elewacji i mieszkań na potrzeby badania przebiegu linijki słońca

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. na zlecenia biur architektonicznych opracowuje inwentaryzacje architektoniczne budynków. Szczególnym rodzajem inwentaryzacji jest pomiar elewacji na potrzeby badania przebiegu linijki słońca. Na podstawie naszej dokumentacji architekci są w stanie określić jak projektowany obiekt wpłynie na zacienienie lokali w sąsiadujących z nim budynkach.

105-mhzp

Pomiary skanerem laserowym zniekształceń ściany krzywoliniowej w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Technika skaningu laserowego jest niezastąpiona w pomiarach wszelkich obiektów o skomplikowanych kształtach. Do takich obiektów z pewnością zalicza się ściana krzywoliniowa w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Ściana zaprojektowana przez fińskiego architektka Rainera Mahlamäkiego jest wyróżniającym się elementem budynku. Jej budowa była wyzwaniem dla konstruktorów, budowlańców i także geodetów. Zadaniem WPG była kontrola zgodności z projektem kształtu wybudowanej ściany. Do realizacji zadania wykorzystano skaner laserowy, który pozwolił na dokonanie kompleksowego pomiaru. Także dokładność uzyskanych wyników znacznie przekraczała wymagania projektanta.

106-sob

Pomiary skanerem laserowym zniekształceń ścian budynku Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

Pomiary ścian wykonano przed operacją podnoszenia pomostów łączących pylony na każdej z czterech elewacji budynku. Pylony podnoszone były w przestrzeni miedzy ścianami. Ze względów konstrukcyjnych rozmiar pomostu był zaledwie o trzy centymetry mniejszy od odległości miedzy ścianami, co stwarzało realne ryzyko, że przy występowaniu nawet niewielkich występów na powierzchni ścian nastąpi zakleszczenie pomostu podczas jego podnoszenia. Dzięki zastosowaniu skanera laserowego możliwy był pomiar całej powierzchni ściany i całościowa ocena jej geometrii. Przy odległości między ścianami wynoszącej 42,7 m i wysokości wynoszącej 22 m uzyskano dokładność odtworzenia powierzchni na poziomie 3 mm. Pomiary wykonano skanerem Leica ScanStation 2 cechującym się bardzo wysoką dokładnością pomiaru.

107-zt

Pomiary skanerem laserowym deformacji kopuł w galerii handlowej Złote Tarasy w Warszawie.

Od 2007 roku WPG S.A. regularnie bada deformacje konstrukcji szklanych kopuł w budynku CH Złote Tarasy w Warszawie. Ten obiekt o niezwykłej konstrukcji jest regularnie monitorowany geodezyjnie, co daje użytkownikom gwarancję bezpieczeństwa.

108-lazienki

Inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu laserowego budynków w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

W 2009 roku WPG S.A. wykonała inwentaryzację architektoniczną następujących budynków w Łazienkach Królewskich w Warszawie: Pałacu Myślewickiego, Teatru Stanisławowskiego w Starej Pomarańczarni, Amfiteatru, Podchorążówki, Starej Kordegardy i Nowej Kordegardy. Wszystkie obiekty zostały szczegółowo pomierzone skanerem laserowym. Łącznie zarejestrowano około 500 skanów. Pomiary obiektów trwały niecałe 3 tygodnie.

109-berlin

Inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu laserowego budynku Opery w Berlinie.

Na zlecenie firmy Scan 3D WPG S.A. wykonało rysunki inwentaryzacyjne budynku Opery Narodowej w Berlinie. Opracowanie cechowało się bardzo dużą szczegółowością i obejmowało między innymi inwentaryzację stanu poszczególnych kamieni na posadzkach. Całość opracowania wykonano w oparciu o pomiary skanerem laserowym.

110-wilno

Inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu laserowego budynku Ambasady RP w Wilnie.

Wśród prac inwentaryzacyjnych realizowanych przez WPG S.A. na szczególną uwagę zasługuje inwentaryzacja Pałacu Paca w Wilnie, nowej siedziby Ambasady RP na Litwie. Zabytkowy budynek cechuje się skomplikowanym i nieregularnym kształtem pomieszczeń. Zastosowana przez WPG technika skaningu laserowego okazała się idealna do pomiaru tego typu pobiektów. Dodatkową zaletą techniki jest fakt, że po zakończeniu rejestracji na miejscu zawsze możliwe jest odczytanie chmur punktów i dokonanie na nich dodatkowych pomiarów. Takie rozwiązanie jest szczególnie cenne w przypadku obiektów oddalonych o setki kilometrów i położonych w innych krajach.

111-wizytki

Inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu laserowego budynku kościoła ss. Wizytek w Warszawie.

Barokowy kościół ss. Wizytek w Warszawie to jedna z „pereł” Warszawskiej architektury. Położony przy Trakcie Królewskim obiekt zwraca uwagę swoją bogatą fasadą. Także wnętrze kościoła cechuje się niezwykłym bogactwem. Kościół zasługuje też na szczególną uwagę ze względu na fakt, że jako jeden z nielicznych obiektów zabytkowych w Warszawie nie został uszkodzony podczas II Wojny Światowej. WPG S.A. dokonało szczegółowej inwentaryzacji architektonicznej budynku. Obiekt pomierzony został za pomocą skanera laserowego. Pomiary wykonywano z najwyższą dokładnością, co pozwoliło nie tylko na opracowanie szczegółowych rysunków detali, ale także na inwentaryzację najdrobniejszych spękań tynku w budynku.

112-okraglak

Inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu laserowego oraz opracowanie precyzyjnego modelu 3D budynku Domu Handlowego „Okraglak” w Poznaniu.

Inwentaryzacja objęła całość budynku. Dla obiektu opracowany został szczegółowy model 3D. Każdy element „powtarzalny” (na przykład belka stropowa) modelowany był osobno. Dzięki temu uzyskany model wiernie oddaje kształt całego obiektu i pozwala na wykrycie wszelkich nieregularności w budynku.

113-zk

Pomiar metodą skaningu laserowego na potrzeby badań akustycznych Sali Balowej na Zamku Królewskim w Warszawie.

Metoda skaningu sprawdza się we wszystkich zastosowaniach wymagających trójwymiarowego modelu obiektu. Przykładem takiego zastosowania są badania akustyczne sal koncertowych. WPG S.A. na zlecenie Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina dokonało pomiaru wybranych sal na Zamku Królewskim w Warszawie. Wyniki naszych pomiarów zostały wykorzystane w badaniach akustycznych tych sal.