Fotogrametria
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

Zrealizowane prace > zobacz

2pik

WPG S.A. posiada duże tradycje w zakresie opracowań fotogrametrycznych. Od wielu lat realizujemy prace związane z opracowaniem map i pomiarem obiektów metodami fotogrametrycznymi. Świadczymy usługi w następującym zakresie:

  • pomiary i inwentaryzacje budynków
  • pomiary deformacji obiektów
  • pomiary i opracowanie danych LIDAR
  • opracowanie ortofotomapy
  • pomiary numerycznego modelu terenu
  • pomiary nawierzchni dróg
  • inne pomiary metodą skaningu laserowego i metodą fotogrametryczną

W zakresie pozyskania danych współpracujemy z doświadczonymi firmami doskonale znanymi na rynku polskim i na rynkach zagranicznych.

W opracowaniu danych stosujemy oprogramowanie firm Z/I Imaging, Terrasolid, Lupos 3D. Oprogramowanie pozwala nam na realizację wszelkich opracowań fotogrametrycznych zarówno z zakresu fotogrametrii naziemnej, jak i lotniczej.

Ze słownika pojęć Leksykon Geomatyczny autorstwa prof. Jerzego Gaździckiego:

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA (photogrammetry) to dziedzina nauki i techniki zajmująca się pozyskiwaniem informacji przestrzennej, zwłaszcza geograficznej, drogą rejestracji, pomiaru, przetwarzania i interpretacji obrazów fotogrametrycznych. W rozwoju fotogrametrii wyróżnia się trzy fazy: pierwsza z nich była fazą fotogrametrii analogowej, w fazie drugiej pod wpływem komputerów rozwinęła się fotogrametria analityczna, w fazie trzeciej, obecnej, zaznacza się dominacja fotogrametrii cyfrowej.