Sprawozdanie z działalności technicznej Spółki Akcyjnej WPG S.A. w roku 2016

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy WPG S.A., które się odbyło pod koniec czerwca bieżącego roku, Wiceprezes ds. Technicznych mgr inż. Jacek Uchański zaprezentował w imieniu Zarządu i całej Załogi sprawozdanie z działalności technicznej w 2016 roku. Poniżej zamieszczamy prezentację która przedstawia najważniejsze prace realizowane przez poszczególne pracownie.

Sprawozdanie z działalności technicznej Spółki Akcyjnej WPG S.A. w roku 2016