Sprawozdanie z działalności technicznej Spółki Akcyjnej WPG S.A. w roku 2017