Prestiżowa publikacja

Holenderskie czasopismo Measurement, znajdujące się na liście filadelfijskiej, przyjęło do publikacji artykuł napisany przez dr hab. Roberta Krzyżka z AGH wraz z zespołem WPG w składzie: mgr inż. Jacek Uchański i mgr inż. Piotr Falkowski. Artykuł opisuje wykorzystanie opracowanego przez R. Krzyżka algorytmu kompilacyjnego SWSC do zwiększenia wiarygodności i dokładności wyznaczenia współrzędnych prostokątnych naroży budynków metodą fotogrametryczną. Więcej informacji o artykule można znaleźć na stronie wydawnictwa. Poniżej publikujemy streszczenie artykułu:

Przedmiotem badań był zbiór danych w postaci współrzędnych prostokątnych X, Y naroży okapów budynków wyznaczonych metodą fotogrametryczną, wraz z pomiarami uzupełniającymi (przesunięcia okapów względem obrysu budynku i pomiar kontrolny czołówek),  które posłużyły do opracowania procedury obliczeniowej zmierzającej do zwiększenia wiarygodności i dokładności wyznaczenia położenia (współrzędnych X, Y) naroży przedmiotowych obiektów. Zakres badań obejmował stworzenie algorytmu realizującego powyższe założenia oraz opracowanie porównawcze i statystyczne uzyskanych wyników.

W wyniku przeprowadzonych badań stworzono w formie graficzno-opisowej całą procedurę pomiarowo-obliczeniową, zwaną algorytmem kompilacyjnym SWSC, zwiększającą wiarygodność i dokładność wyznaczenia współrzędnych X, Y naroży badanych budynków. Algorytm kompilacyjny SWSC został szczegółowo zweryfikowany na rzeczywistych obiektach terenowych. W celu potwierdzenia jakości i wysokiej przydatności algorytmu kompilacyjnego SWSC do zwiększenia wiarygodności i dokładności uzyskiwanych wyników, przeprowadzono analizę statystyczną badanej próbki. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że zastosowanie algorytmu kompilacyjnego SWSC do obróbki danych fotogrametrycznych z uwzględnieniem terenowych pomiarów kontrolnych zdecydowanie podnosi wiarygodność i dokładność uzyskiwanych współrzędnych prostokątnych X, Y naroży budynków.

Słowa kluczowe:

Algorytm, kompilacja, SWSC, budynki, pomiary fotogrametryczne, Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN), Ewidencja Gruntów i Budynków (EGIB), Modernizacja EGiB

Obliczenie obserwacji na wyrównanym modelu konturu budynku

Obliczenie obserwacji na wyrównanym modelu konturu budynku