Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

http://www.sgp.geodezja.org.pl/images/core/logo-sgp.png

Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) jest pozarządową, dobrowolną organizacją osób fizycznych będących geodetami na podstawie dyplomu ukończenia studiów geodezyjnych lub dyplomu technika-geodety.

Działalność SGP obejmuje aspekty: zawodowe, naukowo-techniczne i koleżeńskie w tym

 • szkolenia oraz prowadzenie procedur nadawania uprawnień zawodowych (na podstawie porozumienia z Głównym Geodetą Kraju),
 • opiniowanie i konsultowanie aktów prawnych dotyczących geodezji i kartografii, katastru, systemów informacji przestrzennej, geodezyjnej obsługi budownictwa itp.,
 • nadawanie specjalizacji zawodowych inżynierom i technikom geodetom,
 • przyznawanie rekomendacji firmom geodezyjnym,
 • organizowanie konkursów jakości prac geodezyjnych, scaleniowych i konkursów wiedzy geodezyjnej (olimpiad geodezyjnych dla uczniów techników geodezyjnych),
 • prowadzenie klubów zawodowych,
 • organizowanie konferencji naukowo-technicznych krajowych oraz konferencji z udziałem międzynarodowym,
 • organizowanie sympozjów naukowych we współpracy z Komitetem Geodezji PAN,
 • udział w sympozjach międzynarodowych FIG,
 • organizowanie kongresów (katastralnych),
 • prowadzenie pomocy koleżeńskiej,
 • organizowanie różnorodnych imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym

W ramach struktur SGP przy Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym S.A. działa Koło SGP. Koło liczy 45 członków.