Business Centre Club
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne


nowe logo

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. jest członkiem Business Centre Club od 1991 roku, czyli od początku istnienia Klubu.

BCC jest prestiżową i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci.

Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci  i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski.

Od początku swojego istnienia BCC propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm – prowadzi kampanie społeczne, pomaga potrzebującym, nagradza Medalem Solidarności Społecznej osoby zaangażowanych społecznie i budujące solidarność społeczną.

Z badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Marketingowych Indicator, Instytut Spraw Publicznych, Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor oraz GfK Polonia wynika, że Business Centre Club jest oceniany przez przedsiębiorców jako najbardziej prestiżowa i skuteczna organizacja tego rodzaju w Polsce.

bc_1strona_2_1_bigstrona_2_2_bigstrona_3_big