Kalendarium
Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego


1950 r. Powstanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Rady Narodowej m.st. Warszawy.
1951 r. Po uzyskaniu osobowości prawnej w 1951 r. zmiana nazwy na Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne.
1957 r. Przejęcie przez WPG od Wydziału Geodezyjnego Składnicy Map i Dokumentów Geodezyjnych w Warszawie.

1ROK-1959_imagelarge1959 r. – Zdjęcie z albumu pamiątkowego WPG.

1964 r. Utworzenie w urzędach dzielnicowych pracowni geodezyjnych WPG w ramach ich wydziałów architektury, nadzoru budowlanego i geodezji.
1965 r. Uruchomienie Pracowni Fotogrametrii; utworzenie Działu Głównego Inspektora Kontroli Jakości.
1967 r. Powołanie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urządzeń Inżynieryjnych w WPG.
1968 r. Utworzenie Zespołu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej i Zespołu Redakcji Map oraz uruchomienie komputera GEO 2.

2ROK-1962_imagelarge

1962 r. – Zdjęcie z albumu pamiątkowego WPG.

1972 r. Utworzenie Zespołu Badań i Doświadczeń oraz pracowni wieloasortymentowych.
1975 r. Podczas obchodów 25. rocznicy utworzenia WPG, przedsiębiorstwu zostaje wręczony sztandar WPG od Prezydenta Warszawy. Sztandar zostaje odznaczony Złota Odznaką za Zasługi Dla Warszawy; powstanie oddziałów terenowych w Nowym Dworze Mazowieckim, Piasecznie i Grodzisku Mazowieckim; powstaje Zespół Fotointerpretacji (kontrakt w Libii).
1980 r. W WPG w 31 pracowniach pracują 1143 osoby. Rok później wskutek kryzysu i później w wyniku reform postępuje redukcja zatrudnienia.
1983 r. Utworzenie w WPG pracowni dla obsługi budowy Metra Warszawskiego.
1986 r. Zespół Uzgadniania Dokumentacji przechodzi do Urzędu m.st. Warszawy. WPG pełni funkcje obsługi technicznej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.
1989 r. Poważne reorganizacje WPG wymuszone zmianami systemowymi i rynkowymi powodują likwidację nierentownych pracowni i zbędnych działów.

3ROK-1967_imagelarge
1967 r. – Zdjęcie z albumu pamiątkowego WPG.

9 listopada 1995 r. Prywatyzacja WPG. Spółkę akcyjną wpisano do Rejestru Handlowego 14 listopada 1995 r. w dziale B pod numerem 45372. Kapitał akcyjny spółki wyniósł 643 600 zł i podzielony został na 12 872 imienne akcje.
30 września 1996 r. Likwidacja w celu prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego WPG. Podpisanie umowy, pomiędzy Skarbem Państwa (reprezentowanym przez wojewodę, warszawskiego) a Zarządem WPG S.A. o przekazaniu w leasing mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania przez WPG S.A. Tym samym WPG S.A. rozpoczęło działalność na własny rachunek.
6 marca 1998 r. Podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy WPG S.A.
14 kwietnia 2000 r. Podpisanie umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa przez Panią Aldonę Kamelę-Sowińską Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa i Zarząd WPG S.A.
10 maja 2000 r. Obchody 50-lecia firmy w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

4ROK-1967-2_imagelarge
1967 r. – Zdjęcie z albumu pamiątkowego WPG.

21 listopada 2001 r. W firmie WPG S.A. zakończono wdrożenie systemu zarządzania jakością. Firma uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2001 w zakresie projektowania, wykonawstwa i serwisu opracowań geodezyjnych, kartograficznych i fotogrametrycznych oraz systemów informacji o terenie (GIS).
13 czerwca 2003 r. WPG S.A. otrzymuje certyfikat AQAP-110 od Biura Wojskowej Służby Normalizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej.
W dniu 16.06.2005 r. odbyły się uroczystości poświęcone 55 rocznicy działalności firmy Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne.
W dniu 10.06.2010 r. odbyły się uroczystości poświęcone 60 rocznicy działalności firmy Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne.