Certyfikaty
Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego 


WPG S.A. posiada Zintegrowany System Zarządzania: Jakość i BHP. System umożliwia realizację własnej strategii rynkowej, posiada zdolność do adaptacji w ciągle zmieniających się warunkach rynkowych. Jest to struktura organizacyjna, właściwy podział odpowiedzialności, procedury, procesy i zasoby umożliwiające wdrożenie zarządzania jakością w sposób formalny wyrażony przez  kierownictwo. Spełnia wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-N 18001:2004, BS OHSAS 18001:2007 i AQAP 2110:2009.

Polityka jakości 1 grudnia 2017 Certyfikat ISO

AQAP

Potwierdzenie