Monografia – prezentacja dokonań
Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego