Medal Europejski dla WPG S.A.

10 czerwca w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Medali Europejskich. Była to już XXVI edycja tego konkursu, którego organizatorem było Business Center Club przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Wśród laureatów znalazło się Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. wyróżnione za prace przy topograficznej bazie danych – udział przy tworzeniu koncepcji, a także w pilotażowych opracowaniach pierwszych arkuszy TBD. W późniejszym czasie WPG S.A. wykonywało opracowani TBD i BDOT w ramach realizacji zamówień przetargowych zlecanych przez GUGiK oraz urzędy marszałkowskie. Medal w imieniu WPG S.A. odebrał Wiceprezes firmy Pan Jacek Uchański.