Gdzie geodeta nie może… tam drona pośle!

W dniu dzisiejszym, tj. 29.01.2018, WPG S.A. wraz z firmą Czerski Trade Polska Sp. z o. o. wykonała testowe naloty dronem na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). Głównym celem testów była weryfikacja możliwości wykorzystania pomiarów dronem do obliczenia tzw. mas ziemnych. Naloty wykonano dronem dji Phantom, a do postprocessingu użyto oprogramowania 3Dsurvey, które pozwala na automatyczne przetworzenie zdjęć, wygenerowanie chmury punktów, przekrojów oraz raportów z pomiaru. Testy wykonano na dwóch obiektach: na obszarze po odhumusowaniu oraz na hałdzie. Pomiary udało się wykonać pomimo bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych: niskiej temperatury, mżawki i wiatru dochodzącego w porywach do 50 km/h. Program 3Dsurvwey automatyzuje większość procesów związanych z przetwarzaniem zdjęć, w tym automatycznie rozpoznaje fotopunkty. Dzięki temu wynikowe chmury punktów zostały wygenerowane przed powrotem do biura. Pracownikom kameralnym pozostała tylko weryfikacja opracowania z wykorzystaniem klasycznych metod pomiarowych.