Europa, Polska , Warszawa na przestrzeni wieków w geodezji i kartografii

wystawaWystawa: „Europa, Polska , Warszawa na przestrzeni wieków w geodezji i kartografii” zorganizowana została z inspiracji Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. jako podkreślenie roku jubileuszowego – 65 rocznicy powstania i działalności WPG S.A. na terenie Warszawy, Polski i Europy. Charakter wystawy odzwierciedla rolę geodezji i kartografii w minionym okresie, sięgając XV wiekowej tradycji pomiarów i sztuki inżynierskiej, która jak żadna inna wpisuje się wprost w jej historię, w tym historię miasta, Polski i jej pozycji w Europie.

Wystawa ma trzy odsłony: pierwsza jej część poświęcona jest miejscu gdzie znajduje się budynek Firmy WPG S.A., czyli Placowi Trzech Krzyży i ulicy Nowy Świat 2, które jak soczewka ogniskuje całą historię inżynierii miasta – Warszawy i jego dynamicznego rozwoju. Obraz ten wizualizuje na wystawie pierzeja ulicy Nowy Świat zwieńczona panoramą Placu Trzech Krzyży.

Drugą część wystawy stanowi niezwykła kolekcja, co prawda w postaci kopii z oryginałów, wspaniałych map Polski, Warszawy i niektórych miast Polskich pochodzących z kolekcji dr Tomasza Niewodniczańskiego – jednego z najbardziej liczących się kolekcjonerów europejskich, która aktualnie znajduje się w wiecznym depozycie Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie. Ta część wystawy ma zaświadczyć o roli Polski w strukturze krajów europejskich i jej historycznej roli w ukształtowaniu obecnego układu granic Europy.

Trzecią niezwykle interesująca częścią wystawy jest autorska prezentacja współpracującej z Muzeum WPG S.A. Fundacji Muzeum Techniki Geodezyjnej z Dortmundu w Niemczech, która zaprezentuje swój dorobek muzealny i historię geodezji i kartografii niemieckiej poprzez szeroką ekspozycję technologii pomiarowych i ponad 70-ciu eksponatów sięgających XVI wieku, w tym starych teodolitów, niwelatorów, instrumentów i akcesoriów służących do wykonywania pomiarów oraz odwzorowanych dla celów ekspozycji stanowisk pomiarowych.