Turystyka
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

PTTK

 

Kroniki Koła PTTK przy Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym S.A:

Dokumentem potwierdzającym chlubną kartę działalności Koła PTTK przy Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym S.A. jest stale aktualizowana Kronika. Prowadzona od momentu powstania jest nieocenionym źródłem wiedzy o historii Koła, jego członkach i działaczach. Strony kroniki dokumentują czas poświęcony turystyce i kulturze narodowej. Koło PTTK przy WPG S.A. powstało z inicjatywy grupy pracowników Przedsiębiorstwa, przy czynnym udziale kolegi Mirosława Izdebskiego – głównego inicjatora i rzecznika jego założenia. 5 stycznia 1956 roku Koło zostało wpisane do rejestru Oddziału Stołecznego PTTK pod numerem 158. Działalność swoją Koło PTTK podjęło poprzez czynny udział w imprezach turystyki kwalifikowanej organizowanych przez Oddział Stołeczny. W czasie tych imprez członkowie Koła zdobywali odznaki turystyki kwalifikowanej oraz niezbędne doświadczenia w organizowaniu tego typu imprez. Działacze mogli podnosić swoje kwalifikacje uczęszczając na kursy organizatorów turystyki, przodowników turystyki kwalifikowanej i przewodników.

Liczba członków koła PTTK bardzo szybko rosła. Po dziesięciu latach jego działalności należało do niego 306 osób, w tym 26 Organizatorów Turystyki, 14 Przodowników Turystyki Kwalifikowanej oraz 9 przewodników terenowych i miejskich z uprawnieniami państwowymi.

Od początku działalności Koło przy WPG S.A. wypracowało bardzo dobre relacje i współpracę najpierw z dyrekcją WPG, a potem po prywatyzacji z zarządem spółki. Przez 44 lata istnienia Koło zorganizowało dziesiątki imprez dla pracowników przedsiębiorstwa. Przewędrowaliśmy w ten sposób prawie całą Polskę. Trudno znaleźć miejsce, którego nie odwiedzono. Oprócz imprez turystycznych organizowano tez imprezy techniczno-turystyczne dla służby geodezyjnej naszego kraju. Na imprezach takich gościli też koledzy geodeci z Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii Niemiec, Rumunii i Węgier. Organizowane przez Członków Koła imprezy były wspierane przez dyrekcję WPG, a obecnie przez Zarząd Spółki. To dzięki temu wsparciu możliwe było zorganizowanie 26 Rajdów Geodetów, Rajdu Warszawskich Górali, regat żeglarskich na Zalewie Zegrzyńskim, spływów kajakowych, marszy na orientację oraz wielu innych imprez.

Działalność Koła PTTK przy WPG S.A. nie tylko turystyka i rekreacja. To także wiele inicjatyw podjętych dla ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Razem z Przedsiębiorstwem, Koło wykonało w tym czasie w czynie społecznym wiele prac geodezyjnych na rzecz ratowania zabytków w Polsce. To właśnie wówczas wykonana została inwentaryzacja fotogrametryczna elewacji zabytkowych budynków Zamościa, zinwentaryzowano również między innymi zabytkowe szałasy na Podhalu. Przygotowano również inwentaryzację fotogrametryczną odnalezionej karocy Jana III Sobieskiego. Wykonano też mapę do projektu pod budowę Kościoła św. Dominika w Warszawie.

Wspólna działalność Koła z Przedsiębiorstwem nie ogranicza się do terenu Polski. Wspólnie z Przedsiębiorstwem w 1979 r. zorganizowano wyprawę naukowo – badawczą w Andy. Tam wykonano mapę sytuacyjną oraz inwentaryzację tereu badań archeologicznych i etnograficznych w Adamarca położonych na wysokości 3 500 m n.p.m.

To nie koniec pracy członków Koła na rzecz kultury narodowej. Członkowie naszego Koła wspierali zbiórkę pieniędzy na rzecz odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Koło posiada swój udział w budowie Pomnika Powstania Warszawskiego. W pracach Komitetu Budowy Pomnika brał czynny udział jeden z członków naszego Koła i jednocześnie Honorowy Członek PTTK.

Jednym z bardziej spektakularnych efektów działalności był fakt udziału w trudnej akcji odszukania broni zakopanej przez Generała Grota Roweckiego. Dzięki umiejętności i fachowej pracy geodezyjnej członków PTTK odnaleziono w obecności córki i brata Generała poszukiwane miejsce i ukrytą broń.

Koło wykonało również liczne prace społeczne na rzecz Kościoła Katolickiego. W czynie społecznym obsługiwano budowę kościoła w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego na warszawskich Jelonkach oraz drugiego na Chomiczówce w parafii pod wezwaniem Wspomożycielki Wiernych.

W roku 1995 brało udział w ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy, za które wybudowano na Groni w Beskidze Żywieckim, niedaleko od Wadowic, pierwszą kaplicę PTTK.

Szczególnie ważnym momentem w historii Koła było otrzymanie od Ojca Świętego Jana Pawła II – Honorowego Członka PTTK – podziękowań za przekazany przez Koło medal 25-lecia Koła. Drugi raz Członkowie Koła przeżyli podobne wzruszenie wręczając taki sam medal Kardynałowi Józefowi Glempowi, kiedy przypomniał sobie, że podobny medal widział w Muzeum Watykańskim.

Przez 57 lat działalności Koło zostało uhonorowane wieloma odznaczeniami i nagrodami, spośród których należy wspomnieć o Odznace Zasłużony dla Oddziału Stołecznego PTTK i Złotej Odznace PTTK. Oprócz tego Członkowie Koła zostali uhonorowani licznymi odznakami PTTK, resortowymi oraz państwowymi.

Wraz ze zmniejszeniem zatrudnienia w Przedsiębiorstwie, zmalała liczba członków Koła, mimo to pozostała w nim duża grupa sympatyków stale uczestniczących w rokrocznie organizowanych imprezach turystycznych. Od Zarządu WPG S.A. Koło otrzymało pomieszczenia gdzie prowadzona jest biblioteka oraz są eksponowane liczne nagrody i puchary będące swoistym dorobkiem przeszło 5O-letniej działalności.