Wszystkich akcjonariuszy spółki

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.

zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym wpg@wpg.com.pl lub telefonicznie pod nr 22 621 44 61.

Sprawozdanie techniczne za 2018 rok

Walne Zgromadzenie 24 maja 2018

Sprawozdanie z działalności technicznej Spółki Akcyjnej WPG S.A. w roku 2017

Sprawozdanie z działalności technicznej Spółki Akcyjnej WPG S.A. w roku 2016