Wojciech Lipko

NOC MUZEÓW 19.05.2018 r.

W nocy z 19 na 20 maja 2018r. w Warszawie odbyła się kolejna Noc Muzeów. Podobnie jak w latach ubiegłych zwiedzający Muzeum Geodezji Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. mogli zapoznać się z ekspozycją zgromadzonych map, maszyn liczących, instrumentów kreślarskich, podręczników i instrumentów geodezyjnych oraz wystawą globusów polskich. Tradycyjnie jak w latach ubiegłych gości przed wejściem do budynku witały trzy osoby w strojach z XIX wieku. W godzinach od 19:00 do północy  odwiedziło Muzeum ponad 600 osób.

Walne Zgromadzenie

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku, o godzinie 900, w sie­dzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 2, V piętro.