pf

Prestiżowa publikacja

Holenderskie czasopismo Measurement, znajdujące się na liście filadelfijskiej, przyjęło do publikacji artykuł napisany przez dr hab. Roberta Krzyżka z AGH wraz z zespołem WPG w składzie: mgr inż. Jacek Uchański i mgr inż. Piotr Falkowski. Artykuł opisuje wykorzystanie opracowanego przez R. Krzyżka algorytmu kompilacyjnego SWSC do zwiększenia wiarygodności i dokładności wyznaczenia współrzędnych prostokątnych naroży budynków metodą fotogrametryczną. Więcej informacji o artykule można znaleźć na stronie wydawnictwa. Poniżej publikujemy streszczenie artykułu:

Przedmiotem badań był zbiór danych w postaci współrzędnych prostokątnych X, Y naroży okapów budynków wyznaczonych metodą fotogrametryczną, wraz z pomiarami uzupełniającymi (przesunięcia okapów względem obrysu budynku i pomiar kontrolny czołówek),  które posłużyły do opracowania procedury obliczeniowej zmierzającej do zwiększenia wiarygodności i dokładności wyznaczenia położenia (współrzędnych X, Y) naroży przedmiotowych obiektów. Zakres badań obejmował stworzenie algorytmu realizującego powyższe założenia oraz opracowanie porównawcze i statystyczne uzyskanych wyników.

W wyniku przeprowadzonych badań stworzono w formie graficzno-opisowej całą procedurę pomiarowo-obliczeniową, zwaną algorytmem kompilacyjnym SWSC, zwiększającą wiarygodność i dokładność wyznaczenia współrzędnych X, Y naroży badanych budynków. Algorytm kompilacyjny SWSC został szczegółowo zweryfikowany na rzeczywistych obiektach terenowych. W celu potwierdzenia jakości i wysokiej przydatności algorytmu kompilacyjnego SWSC do zwiększenia wiarygodności i dokładności uzyskiwanych wyników, przeprowadzono analizę statystyczną badanej próbki. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że zastosowanie algorytmu kompilacyjnego SWSC do obróbki danych fotogrametrycznych z uwzględnieniem terenowych pomiarów kontrolnych zdecydowanie podnosi wiarygodność i dokładność uzyskiwanych współrzędnych prostokątnych X, Y naroży budynków.

Słowa kluczowe:

Algorytm, kompilacja, SWSC, budynki, pomiary fotogrametryczne, Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN), Ewidencja Gruntów i Budynków (EGIB), Modernizacja EGiB

Obliczenie obserwacji na wyrównanym modelu konturu budynku

Obliczenie obserwacji na wyrównanym modelu konturu budynku

Dzieci w Muzeum Geodezji

W ostatnich tygodniach Muzeum Geodezji odwiedziło kilka wycieczek szkolnych (i przedszkolnych). Poza zwiedzaniem muzeum dzieci miały okazję wziąć udział w różnych zabawach edukacyjnych oraz zobaczyć prezentację drona.  Relacja znalazła się nawet na portalu geoforum:

|2017-06-29| Geodezja, Sprzęt, Instytucje, Imprezy

Przyszli geodeci zwiedzają Muzeum Geodezyjne

Nigdy nie jest za wcześnie, by poznawać nowoczesne i dawne technologie pomiarowe, a najlepiej robić to przez zabawę. Przekonali się o tym przedszkolaki i uczniowie, którzy niedawno odwiedzili Muzeum Geodezyjne WPG.

Przyszli geodeci zwiedzają Muzeum Geodezyjne

Na początku maja do placówki tej, znajdującej się w siedzibie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego przy Nowym Świecie, zawitała grupa uczniów II klasy Szkoły Podstawowej nr 355 w Warszawie. Podczas prezentacji zorganizowanej przez pracowników WPG dowiedzieli się, jak za pomocą map można odkrywać historię oraz jak rozwijały się badania geodetów nad kształtem Ziemi. Po krótkim zwiedzaniu muzeum i poznaniu podstawowych instrumentów geodezyjnych (niwelatora czy teodolitu) dzieci wzięły udział w zabawach edukacyjnych, w trakcie których miały za zadanie np. wykonać pomiar dalmierzem laserowym oraz odczytać symbole na mapie.

Z kolei pod koniec czerwca Muzeum Geodezyjne WPG odwiedziły przedszkolaki z „zerówki” z gminnego przedszkola w podwarszawskiej Jabłonnie. Dzieci z grupy Biedronek i Pszczółek miały okazję spojrzeć przez lunetę instrumentów geodezyjnych, a nawet spróbować swoich sił w pomiarach. Pracownicy WPG zorganizowali im bowiem konkurs, w którym miały wykonać pomiar zadanego odcinka za pomocą sznurka, ruletki, taśmy stalowej oraz zwykłej miarki. Maluchy potraktowały to zadanie jak najbardziej poważnie i z wielkim zaangażowaniem sprostały postawionemu im zadaniu.

W trakcie wizyty w muzeum dzieci poznały ponadto najnowsze technologie geodezyjne. Próbowały na przykład odnaleźć znane im miejsca (choćby swoje przedszkole) na cyfrowej ortofotomapie aglomeracji warszawskiej. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudził jednak pokaz wykorzystania drona w celach fotogrametrycznych. W tym przypadku okazało się, że bezzałogowe technologie są im lepiej znane niż niejednemu geodecie z wieloletnim doświadczeniem.

Więcej zdjęć w Fotogalerii

JK