pf

Rozpoczęcie prac na II linii metra

W poniedziałek 10 lipca 2017 zespoły WPG S.A. rozpoczęły prace na II linii metra. Przed naszymi pracownikami stoją dwa bardzo wymagające zadania:

1. Zaprojektowanie, założenie, pomiar i wyrównanie osnowy sytuacyjnej i wysokościowej II rzędu, w tunelach  na stacjach, komorach rozjazdów, torach odstawczych oraz wentylatorniach szlakowych;

2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej tuneli metra metodą skanowania laserowego w oparciu o osnowę II rzędu;

Inżynierowie WPG na budowie stacji C18. Od lewej: M. Stasiewicz, S. Skolimowski, R. Deluga

Inżynierowie WPG na budowie stacji C18. Od lewej: M. Stasiewicz, S. Skolimowski, R. Deluga

Sprawozdanie z działalności technicznej Spółki Akcyjnej WPG S.A. w roku 2016

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy WPG S.A., które się odbyło pod koniec czerwca bieżącego roku, Wiceprezes ds. Technicznych mgr inż. Jacek Uchański zaprezentował w imieniu Zarządu i całej Załogi sprawozdanie z działalności technicznej w 2016 roku. Poniżej zamieszczamy prezentację która przedstawia najważniejsze prace realizowane przez poszczególne pracownie.

Sprawozdanie z działalności technicznej Spółki Akcyjnej WPG S.A. w roku 2016