pf

Rozpoczęcie prac na II linii metra

W poniedziałek 10 lipca 2017 zespoły WPG S.A. rozpoczęły prace na II linii metra. Przed naszymi pracownikami stoją dwa bardzo wymagające zadania:

1. Zaprojektowanie, założenie, pomiar i wyrównanie osnowy sytuacyjnej i wysokościowej II rzędu, w tunelach  na stacjach, komorach rozjazdów, torach odstawczych oraz wentylatorniach szlakowych;

2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej tuneli metra metodą skanowania laserowego w oparciu o osnowę II rzędu;

Inżynierowie WPG na budowie stacji C18. Od lewej: M. Stasiewicz, S. Skolimowski, R. Deluga

Inżynierowie WPG na budowie stacji C18. Od lewej: M. Stasiewicz, S. Skolimowski, R. Deluga

Sprawozdanie z działalności technicznej Spółki Akcyjnej WPG S.A. w roku 2016

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy WPG S.A., które się odbyło pod koniec czerwca bieżącego roku, Wiceprezes ds. Technicznych mgr inż. Jacek Uchański zaprezentował w imieniu Zarządu i całej Załogi sprawozdanie z działalności technicznej w 2016 roku. Poniżej zamieszczamy prezentację która przedstawia najważniejsze prace realizowane przez poszczególne pracownie.

Sprawozdanie z działalności technicznej Spółki Akcyjnej WPG S.A. w roku 2016

Prestiżowa publikacja

Holenderskie czasopismo Measurement, znajdujące się na liście filadelfijskiej, przyjęło do publikacji artykuł napisany przez dr hab. Roberta Krzyżka z AGH wraz z zespołem WPG w składzie: mgr inż. Jacek Uchański i mgr inż. Piotr Falkowski. Artykuł opisuje wykorzystanie opracowanego przez R. Krzyżka algorytmu kompilacyjnego SWSC do zwiększenia wiarygodności i dokładności wyznaczenia współrzędnych prostokątnych naroży budynków metodą fotogrametryczną. Więcej informacji o artykule można znaleźć na stronie wydawnictwa. Poniżej publikujemy streszczenie artykułu:

Przedmiotem badań był zbiór danych w postaci współrzędnych prostokątnych X, Y naroży okapów budynków wyznaczonych metodą fotogrametryczną, wraz z pomiarami uzupełniającymi (przesunięcia okapów względem obrysu budynku i pomiar kontrolny czołówek),  które posłużyły do opracowania procedury obliczeniowej zmierzającej do zwiększenia wiarygodności i dokładności wyznaczenia położenia (współrzędnych X, Y) naroży przedmiotowych obiektów. Zakres badań obejmował stworzenie algorytmu realizującego powyższe założenia oraz opracowanie porównawcze i statystyczne uzyskanych wyników.

W wyniku przeprowadzonych badań stworzono w formie graficzno-opisowej całą procedurę pomiarowo-obliczeniową, zwaną algorytmem kompilacyjnym SWSC, zwiększającą wiarygodność i dokładność wyznaczenia współrzędnych X, Y naroży badanych budynków. Algorytm kompilacyjny SWSC został szczegółowo zweryfikowany na rzeczywistych obiektach terenowych. W celu potwierdzenia jakości i wysokiej przydatności algorytmu kompilacyjnego SWSC do zwiększenia wiarygodności i dokładności uzyskiwanych wyników, przeprowadzono analizę statystyczną badanej próbki. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że zastosowanie algorytmu kompilacyjnego SWSC do obróbki danych fotogrametrycznych z uwzględnieniem terenowych pomiarów kontrolnych zdecydowanie podnosi wiarygodność i dokładność uzyskiwanych współrzędnych prostokątnych X, Y naroży budynków.

Słowa kluczowe:

Algorytm, kompilacja, SWSC, budynki, pomiary fotogrametryczne, Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN), Ewidencja Gruntów i Budynków (EGIB), Modernizacja EGiB

Obliczenie obserwacji na wyrównanym modelu konturu budynku

Obliczenie obserwacji na wyrównanym modelu konturu budynku