WPG S.A.

65 lat Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego

65 lat swojej działalności świętowało w piątek 12 czerwca 2015 r. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą Maszą świętą w kościele p.w. Św. Aleksandra w Warszawie, a następnie zaproszeni goście udali się do Centrum Olimpijskiego, w którym odbyły się dalsze oficjalne uroczystości. Przybyli przedstawiciele firm geodezyjnych, uczelni wyższych, różnych szczebli administracji państwowej, wojska, organizacji pozarządowych, a także byli i obecni pracownicy WPG.

Na wstępie Pan Prezes Ryszard Brzozowski podsumowując 65-letnią działalność Przedsiębiorstwa oddał hołd byłym i obecnym pracownikom, którzy tworzyli i tworzą Firmę oraz nakreślił strategię Spółki na kolejne lata.

Jubileusz 65-lecia był także okazją do nagrodzenia WPG oraz pracowników firmy. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, SGP, PTTK, PKOl, BCC, organizacji kombatanckich oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych wręczyli medale, dyplomy i pamiątkowe ryngrafy. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wskazywali na liczne zasługi przedsiębiorstwa w kształtowaniu infrastruktury Warszawy, a także całego kraju.

W podsumowaniu oficjalnych uroczystości został wyświetlony 12 minutowy film przedstawiający działalność Firmy w ostatnich latach.

Po części oficjalnej czas gościom umiliły występy trzech tenorów oraz orkiestry pod batutą Janusza Powolnego.

Medal Europejski dla WPG S.A.

10 czerwca w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Medali Europejskich. Była to już XXVI edycja tego konkursu, którego organizatorem było Business Center Club przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Wśród laureatów znalazło się Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. wyróżnione za prace przy topograficznej bazie danych – udział przy tworzeniu koncepcji, a także w pilotażowych opracowaniach pierwszych arkuszy TBD. W późniejszym czasie WPG S.A. wykonywało opracowani TBD i BDOT w ramach realizacji zamówień przetargowych zlecanych przez GUGiK oraz urzędy marszałkowskie. Medal w imieniu WPG S.A. odebrał Wiceprezes firmy Pan Jacek Uchański.

Zaproszenie – 65 rocznica Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. ma zaszczyt

zaprosić wszystkich pracowników w dn. 12 czerwca 2015 r. na oficjalne uroczystości rocznicowe

z okazji jubileuszu 65-lecia działalności Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.

o godz. 10:00 na mszę św. w kościele Św. Aleksandra w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży

pod przewodnictwem Kardynała Kazimierza Nycza – Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

oraz o godz. 12:00 do Centrum Olimpijskiego w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

65 lat WPG S.A.