Skaning tuneli metra

W dniach 29.09 – 3.10 zespół WPG S.A. wykonał pomiary metodą skaningu laserowego budowanych tuneli II linii metra w Warszawie. Pomiarami objęto tunele D18P i D17P łączące stacje: „Trocka”, „Targówek” i „Szwedzka”. Łącznie pomierzono ponad 1 000 m tuneli. Pomiar skanerem laserowym był nawiązany do precyzyjnej osnowy założonej w tunelach przez pracowników WPG S.A. Celem pomiaru jest wyznaczenie geometrii tunelu i porównanie jej z projektem.

mgr inż. Mirosław Stasiewicz podczas pomiaru punktu osnowy precyzyjnej mgr inż. Mirosław Stasiewicz podczas pomiaru punktu osnowy precyzyjnej

mgr inż. Mirosław Stasiewicz podczas pomiaru punktu osnowy precyzyjnej

Skaner ZF 5010C podczas pomiaru. Skaner został został zainstalowany na statywie z podnoszoną głowicą, dzięki czemu możliwe było umieszczenie skanera w osi tunelu (na wysokości 2,70 m od dna)

Skaner ZF 5010C podczas pomiaru. Skaner został został zainstalowany na statywie z podnoszoną głowicą, dzięki czemu możliwe było umieszczenie skanera w osi tunelu (na wysokości 2,70 m od dna)

Efektownie wyglądający obraz "Intensity" zarejestrowany przez skaner

Efektownie wyglądający obraz „Intensity” zarejestrowany przez skaner

Chmura punktów pomierzona z jednego stanowiska

Chmura punktów pomierzona z jednego stanowiska

INTERGEO 2017

INTERGEO 2017W tym roku międzynarodowe Targi Geodezyjne INTERGEO odbywały się w Berlinie w dniach 26-28 września.
Lokalizacja imprezy zaledwie 100 km od granicy z Polską, spowodowała, że targi odwiedziło bardzo dużo Polaków. ZOBACZ

Porozumienie o współpracy z WILiŚ Politechniki Gdańskiej

 

27542

Podpisanie umowy. Na zdjęciu widoczni są Ryszard Brzozowski – Prezes WPG S.A. i Prof. Krzysztof Wilde – Dziekan WILiŚ

W dniu 27.02.2017 podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej i Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym S.A.

Przedmiotem umowy jest stworzenie platformy współpracy, która będzie miała na celu:

  • współpracę w zakresie projektów innowacyjnych oraz badawczo-rozwojowych;
  • prowadzenie prac zmierzających do komercjalizacji rozwiązań opracowanych przez WILiŚ oraz WPG S.A.;
  • promowanie wyników wspólnych prac w środowisku naukowym i społeczno-gospodarczym;
  • organizowanie wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych;
  • organizowanie staży i praktyk zawodowych w WPG S.A.;
  • ubieganie się o dofinansowanie prac ze środków trzecich, w tym ze środków przeznaczonych na naukę i wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw. zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi;

Umowę podpisali:

Ze strony Politechniki Gdańskiej:

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – Dziekan WILiŚ

Ze strony WPG S.A.:

mgr inż. Ryszard Brzozowski – Prezes Zarządu

mgr inż. Jacek Uchański – Wiceprezes ds. Technicznych