Porozumienie o współpracy z WILiŚ Politechniki Gdańskiej

 

27542

Podpisanie umowy. Na zdjęciu widoczni są Ryszard Brzozowski – Prezes WPG S.A. i Prof. Krzysztof Wilde – Dziekan WILiŚ

W dniu 27.02.2017 podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej i Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym S.A.

Przedmiotem umowy jest stworzenie platformy współpracy, która będzie miała na celu:

  • współpracę w zakresie projektów innowacyjnych oraz badawczo-rozwojowych;
  • prowadzenie prac zmierzających do komercjalizacji rozwiązań opracowanych przez WILiŚ oraz WPG S.A.;
  • promowanie wyników wspólnych prac w środowisku naukowym i społeczno-gospodarczym;
  • organizowanie wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych;
  • organizowanie staży i praktyk zawodowych w WPG S.A.;
  • ubieganie się o dofinansowanie prac ze środków trzecich, w tym ze środków przeznaczonych na naukę i wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw. zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi;

Umowę podpisali:

Ze strony Politechniki Gdańskiej:

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – Dziekan WILiŚ

Ze strony WPG S.A.:

mgr inż. Ryszard Brzozowski – Prezes Zarządu

mgr inż. Jacek Uchański – Wiceprezes ds. Technicznych

Rozpoczęcie prac na II linii metra

W poniedziałek 10 lipca 2017 zespoły WPG S.A. rozpoczęły prace na II linii metra. Przed naszymi pracownikami stoją dwa bardzo wymagające zadania:

1. Zaprojektowanie, założenie, pomiar i wyrównanie osnowy sytuacyjnej i wysokościowej II rzędu, w tunelach  na stacjach, komorach rozjazdów, torach odstawczych oraz wentylatorniach szlakowych;

2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej tuneli metra metodą skanowania laserowego w oparciu o osnowę II rzędu;

Inżynierowie WPG na budowie stacji C18. Od lewej: M. Stasiewicz, S. Skolimowski, R. Deluga

Inżynierowie WPG na budowie stacji C18. Od lewej: M. Stasiewicz, S. Skolimowski, R. Deluga