Medal Europejski dla WPG S.A.

10 czerwca w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Medali Europejskich. Była to już XXVI edycja tego konkursu, którego organizatorem było Business Center Club przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Wśród laureatów znalazło się Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. wyróżnione za prace przy topograficznej bazie danych – udział przy tworzeniu koncepcji, a także w pilotażowych opracowaniach pierwszych arkuszy TBD. W późniejszym czasie WPG S.A. wykonywało opracowani TBD i BDOT w ramach realizacji zamówień przetargowych zlecanych przez GUGiK oraz urzędy marszałkowskie. Medal w imieniu WPG S.A. odebrał Wiceprezes firmy Pan Jacek Uchański.

Życzenia Jubileuszowe

65lat-obraz

Z okazji jubileuszu 65 – lecia istnienia

Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjne S.A.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza składają

wszystkim pracownikom

serdeczne podziękowania za trud i wysiłek włożony w rozwój naszej firmy oraz życzą dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z codziennej pracy.

Zaproszenie – 65 rocznica Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. ma zaszczyt

zaprosić wszystkich pracowników w dn. 12 czerwca 2015 r. na oficjalne uroczystości rocznicowe

z okazji jubileuszu 65-lecia działalności Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.

o godz. 10:00 na mszę św. w kościele Św. Aleksandra w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży

pod przewodnictwem Kardynała Kazimierza Nycza – Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

oraz o godz. 12:00 do Centrum Olimpijskiego w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

65 lat WPG S.A.